“Hebben moslimvrouwen bevrijding nodig?”: Een reactie.

Onlangs schreef Nurullah Gerdan een artikel over voornoemde vraag. Er stonden interessante, goede dingen in, maar ook zaken die m.i. niet kloppen.

Hierbij mijn reactie. (Onderin is de link naar zijn artikel te vinden)

Een stuk met een belangrijk, relevant en interessant onderwerp. Goed ook dat je met belangrijke, moedige, interessante vrouwen als Nawal Mustafa hebt gesproken en hun ervaringen hebt meegenomen.

 Toch heb ik als zwarte, feministische moslimvrouw een aantal fundamentele punten van kritiek, die uiteenvallen in 3 onderwerpen.

1. In de eerste plaats vind ik het niet de plek van een man om een stuk te schrijven over de vraag of wij bevrijding nodig hebben. Hiermee wordt de vrouw weer van subject object gemaakt. De enigen die beslissen of wij  bevrijding nodig hebben en hoe, zijn vrouwen zelf. Het feit dat je ook met vrouwen hebt gesproken doet hier niets aan af. Voor mannen past de uiterste terughoudendheid over dergelijke onderwerpen, omdat zij niet degenen zijn die seksistische onderdrukking meemaken, maar juist diegenen zijn die er -direct of indirect- van profiteren. Mijns inziens was het beter geweest als er een stuk van Nawal Mustafa of Ibtisam van Meld Islamofobie over dit onderwerp was gepubliceerd.

. 2. Ten tweede het volgende. Het is evident dat wij als moslimvrouwen te maken krijgen met islamofobie, seksisme, racisme en andere vormen van discriminatie van de kant van witte mannen, witte instituties, witte bolwerken en de politiek. Deze discriminatie is tevens institutioneel.

 Jouw stuk vertelt echter maar de helft van het verhaal. We krijgen nl. ook te maken met systematische discriminatie en achterstelling van de kant van moslimmannen en moslimgemeenschappen, bijvoorbeeld binnen moskeëen. In de meeste moskeëen zitten geen vrouwen in het bestuur, zijn de gebedsruimtes voor vrouwen van mindere kwaliteit dan die van mannen, kunnen vrouwen niet preken, het vrijdaggebed leiden of lezingen geven, etc., etc., etc. Panels die volledig uit mannen bestaan tijdens lezingen of debatten zijn in de meeste moskeëen nog steeds de norm.

3. Dan de vergelijkingen met Rosa Parks en de Civil RIghts Movement. Met alle respect voor jou als persoon, maar hier sla je de plank totaal mis. Ja, moslims worden systematisch gediscrimineerd in Nederland, ja, deze discriminatie is institutioneel, maar de vergelijking met Afro-Amerikanen in het zuiden van de V.S. gaat NIET op.

Het is NIET zo dat moslimmannen aan de lopende band gelyncht worden als zelfs het gerucht maar gaat dat zij gekeken hebben naar een witte vrouw. Het is niet zo dat er een systeem van apartheid heerst waarbij het moslims met grof geweld onmogelijk gemaakt wordt om te stemmen. Moslims kunnen zonder enige hinder stemmen. Het is niet zo dat moslims niet naast een witte niet-moslim mogen zitten in de bus, niet gebruik mogen maken van hetzelfde toilet, of naar dezelfde scholen mogen gaan. Het is NIET zo dat moslimvrouwen in de gevangenis worden gegooid omdat ze naast een wit persoon zitten in de bus of niet willen opstaan voor een wit persoon. Het is NIET zo dat moslims gedwongen achterin bussen moeten zitten, zoals het geval was met Afro-Amerikanen in het Zuiden van de V.S.. Het is niet zo dat moslimkinderen in Nederland te maken hebben met geweld en terreur en dat het LEGER en de binnenlandse veiligheidsdiensten eraan te pas moeten komen om ze normaal naar een witte school te laten gaan, zoals het geval was met Afro-Amerikaanse kinderen. Het is niet zo dat huizen van moslimpolitici en -leiders worden opgeblazen en dat moslims als ze demonstreren te maken krijgen met bloedhonden, waterkanonnen en kogels, zoals het geval was bij Afro-Amerikanen in het zuiden. Het is niet zo dat het bij wet VERBODEN is dat een moslim trouwt met een witte niet-moslim en dat zo’n “gemengd” stel van hun bed wordt gelicht,  in de gevangenis wordt gegooid en wordt verbannen. (Loving vs. Virginia).Het is niet zo dat moslimmannen die verdacht worden van een ernstig strafbaar feit STANDAARD ter dood veroordeeld worden, zoals het geval was bij Afro-Amerikaanse mannen. Het is NIET zo dat dat als een moslimvrouw aangifte doet van verkrachting, ze wordt beschouwd als ONVERKRACHTBAAR, zoals het geval was bij Afro-Amerikaanse vrouwen, omdat “zwarte vrouwen altijd wel wilden”.

Jouw verwijzing naar Rosa Parks is in casu dus een vorm van toe-eigening/appropriation die niet ok is.

Wij hebben WEL bevrijding nodig, maar we bevrijden onszelf. Solidaire bondgenoten onder zowel witte mensen als moslimmannen zijn welkom, maar zij hoeven ons niet te bevrijden – dat doen we zelf.

https://wijblijvenhier.nl/36798/hebben-moslimvrouwen-bevrijding-nodig/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s